สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

 

ข้อดีของการใช้บริการกับ Cashpremium

  อนุมัติเร็ว

พร้อมอนุมัติวงเงินด่วนได้ตั้งแต่

   50,000-5,000,000 บาทได้ภายใน 3-5 ช.ม.

  พร้อมให้คำปรึกษา

มีทีมงานคอยให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านการวางแผน

การใช้เงินรวมถึงปรับโครงสร้างต่างๆ ให้กับธุรกิจ

  บริการจริงใจ

เราพร้อมดูแลเอาใจใส่ลูกค้าทั้งก่อนและหลัง

การทำสัญญาด้วยความเต็มใจ 

 

 

คุณสมบัตรผู้ขอสินเชื่อ

คุณลูกค้าจะต้องเป็น เจ้าของกิจการ เจ้าของบริษัท เจ้าของโรงงานต่างๆ 

ต้องมีหนังสือ จดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้องหนึ่งปีขึ้นไป

ที่ตั้งกิจการ บริษัท ห้างร้าน ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

มีที่พักอาศัยชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

Visitors: 735,799