สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

บริษัท แคชพรีเมี่ยม จำกัด.

เปิดให้บริการ"สินเชื่อเพื่อธุรกิจ" เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเงิน การลงทุน ให้กับเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการเงินทุนในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และ เกิดความคุ้มค่ากับกิจการของท่าน โดยมีเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่ยุ่งยาก

คุณสมบัติในการขอสินเชื่อ

1. เป็นเจ้าของกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม

2. มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการ

3. มีที่ตั้งกิจการ บริษัท ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

 

หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถาม

โทร : 082-974-6693

 

Visitors: 514,304