เงินทุนหมุนเวียน

 เงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ

บริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลกำไรในธุรกิจหรือจะเป็นการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ เรามีเงินทุนหมุนเวียนรองรับความต้องการของกิจการทุกขนาดและยังมีขั้นตอนในการขอที่รวดเร็ว อนุมัติง่าย เพราะฉะนั้น ลูกค้าจึงมันใจได้ว่า บริษัทเรานั้นจะเป็นที่พึ่งทางการเงินที่ดีที่สุด

คุณสมบัติในการขอสินเชื่อ

1. เป็นเจ้าของกิจการ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรม

2. มีหนังสือจดทะเบียนรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการ

3. มีที่ตั้งกิจการ บริษัท ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

4. มีที่พักอาศัยชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ และยืนยันได้

หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถาม

โทร : 094-989-6974

     : 082-974-6693

Visitors: 514,305